2020 Exposition Anton Molnar "Egyszerre Minden" Budapest Pesti Vigadò 2020 augusztus 28 - szeptember 13

"Anton Molnár hedonista művész. Nem úgy, mint a Satyriconból ismert Trimalchio, a vagyonában féktelenül tobzódó római újgazdag, hanem miként Krúdy hőse, Szindbád, az utazó. Nem duhaj habzsoló, hanem szemlélődő ínyenc. Az ízek, és illatok, a női szépség feltétlen csodálója, benyomások gyűjtője. Életképek, emlékek lenyomata kerül a vászonra. Saját élmények-e vagy inkább a nézők vágyai? Nem fontos. Utazunk korokon át, a középkortól a monarchia fürdővilágáig, a hatvanas évek gyermekjátékaitól a mai metropolisok villódzásáig. Utazunk tájról-tájra, a magyar pusztától New Yorkon át a Csendes-óceán szigetvilágába. Utazunk stílusok között, a reneszánsz és barokk pompájától Monet kertjéig, a pop art reklámvilágán keresztül a tasizmus fröcskölt, csurgatott technikáján át a külvárosi utcák folklórjáig. És végül mindig hazaérünk."

ROCKENBAUER Zoltán, PhD

Kurátor, Műcsarnok - Kunsthalle

 

"Anton Molnár is a hedonistic artist. Not like Trimalchio from Satyricon, a Roman nouveau riche feasting on his wealth, but like Krúdy's hero, Sindbád, the traveler. Not an insatiable bacchanalian, but a contemplative gourmet. An unconditional admirer of flavors and aromas, and of female beauty, he is also a collector of impressions. Imprints of life and memories are gathered on the canvas. Are they personal experiences or do they reflect the desires of the viewer? It doesn't matter.  We are travelling through times, from the Middle Ages to the unique atmosphere of the monarchy's steam baths, from the iconic sixties childhood's toys to the flickering metropolis. We are travelling across landscapes, from the Hungarian Puszta steppes to New York all the way to peaceful ocean islands. We are travelling between styles, from Renaissance and Baroque splendor to Monet's garden, through the codes of pop art and the splashed, dripping technique of tachism to the folklore of suburban streets. And at the end, we always get home."

 

ROCKENBAUER Zoltán, PhD

Curator, Műcsarnok - Kunsthalle

Vigado 2020
Vigado
Vigado
Vigado
Vigado
Vigado
Vigado
Vigado
Vigado